Är jag ett psykfall?

Många hävdar att V är en åkomma helt orsakad av psykiska faktorer. Andra har kommit lite längre i sitt tänkande. Jag hittade denna fina definition av psykosomatisk på Wikipedia:

"Psykosomatisk, som berör både själ och kropp (grekiskans psykhe och soma). Psykosomatiska sjukdomar (till exempel astma och diffus värk) kan helt eller delvis ha sin grund i psykiska eller emotionella störningar.
Sjukvården har emellertid nu övergivit detta begrepp, då någon skarp gräns emellan kropp och själ (i sjukdomssammanhang) är svår att dra."

Jag säger inte att V är fri från psykisk påvärkan, tvärtom. Hade jag varit en harmonisk och glad själ hade jag antagligen aldrig blivit sjuk. Men! Och detta är ett stor MEN, jag är övertygad att det finns fysiologiska faktorer som orsakar sjukdomen och att graden av psykisk påverkan är direkt relaterad till när/om sjukdomen bryter ut och hur svåra symtom man får. Det är inte konstigare än en förkylning. Den orsakas av en fysiologisk faktor men är du i övrigt i dåligt skick så kommer förkylningen att bli värre än om du varit toppenfräsch! Dessutom måste man ju fråga sig vilken sjukdom som är fri från psyisk påverkan. Såklart blir du mer nere och funderar mer när du har ont och mår dåligt...eller gör vi inte alla det?

Jag har stött på universitetslärare som inte fattat detta med psykosomatisk. En lärare jag hade när jag läste psykologi hävdade att alla psykosomatiska åkommor var direkt orsakade av psykisk obalans. Enligt henne fanns det ingen koppling till någon fysisk påverkan. Sug på den alla ni med astma, V och fibromyalgi!

Jag trodde att man lärt sig läxan efter hela historien med magsår. För er som inte känner till det är den korta beskrivningen att större delan av den samlade läkarkåren i världen trodde att magsår orsakades av stress. Patienter med magsår sattes i psykoterapi och blev klassade som typ A personer. Ända tills en dag.......när två män vid namn Robin Warren och Barry Marshall upptäckte att magsår i själva verket orsakades av en bakterie, Helicobacter Pylori. Och så var det med det....ja, och sen så fick de Nobelpriset i medicin också :)

RSS 2.0